Søg
Privacy policy

1 FORMÅL

Atos Medical (”Atos”) kommer i besiddelse af personlige oplysninger gennem kommunikation og interaktion med patienter, sundhedspersonale, ansatte og i andet regi. Atos respekterer retten til beskyttelse af personlige oplysninger for datapersoner. Med denne politik ønsker Atos at sikre, at en global forpligtelse til at beskytte privatlivet er en del af Atos’ kultur og forretningsaktiviteter.

2 DEFINITIONER

Dataperson: en person, om hvem der indhentes eller besiddes oplysninger.
Personlige oplysninger: oplysninger, som gælder en kendt eller identificerbar dataperson, som f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, sygehistore og betalingsoplysninger.

3 GENEREL POLITIKERKLÆRING

Atos har et omfattende program til beskyttelse af personlige oplysninger, der er baseret på EU’s direktiv om databeskyttelse (95/46/EF), de gældende love i de forskellige EU-medlemslande og gældende lov i USA, som f.eks. The Safe Harbor Privacy Principles og The Privacy and Security Rules of the Health Information Portability and Accountability Act (”HIPAA”). Hvor lokal lov gælder, indarbejder Atos krav og praksis i denne lov i sit program til beskyttelse af privatlivet i disse lande.
Atos skal informere datapersonerne om formålet med indsamlingen, behandlingen, opbevaringen og offentliggørelsen af personlige oplysninger, som relaterer til disse datapersoner. Meddelelsen skal være formuleret i et klart og enkelt sprog. Denne meddelelse tilvejebringes til datapersonerne inden indsamling af deres personlige oplysninger.
Atos skal indhente samtykke, som påkrævet lokalt, fra datapersoner til brug og offentliggørelse af personlige oplysninger. Sådanne datapersoner skal underrettes om deres valg og om konsekvenserne ved ikke at give samtykke eller giver oplysninger. Datapersoner skal også underrettes om, hvordan de kan ombestemme sig. Hvis Atos ændrer sine praksis for beskyttelse af privatlivet, sådan at oplysningerne vil blive brugt på en ny måde, vil Atos indhente samtykke for denne nye brug fra de datapersoner, hvis personlige oplysninger, dette gælder.
Atos vil kun indsamle de personlige oplysninger, som er nødvendige for en transaktion eller som lovgivningen kræver. Indsamling vil ske i henhold til lokallov og lokale bestemmelser. Indsamlede oplysninger vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for transaktionen, eller så længe lovgivningen kræver det i den relevante jurisdiktion. De formål, som de personlige oplysninger bruges til, skal fremlægges for datapersonerne, og der skal indhentes samtykke.
Atos giver datapersoner, hvis personlige oplysninger er i Atos’ besiddelse, ret til adgang til deres personlige oplysninger og tilbyder at rette eventuelle fejl. Atos skal besvare sådanne anmodninger inden for en rimelig tid.
Hvis Atos deler personlige oplysninger med en tredjepart i forbindelse med identificerede forretningsgange, skal Atos kræve at disse tredjeparter overholder privatlivs- og sikkerhedskontroller gennem kontrakter og skriftlige aftaler. Tredjeparter skal også bruge og behandle personlige oplysninger i henhold til principperne for valg og samtykke.
Atos tager sine sikkerhedsforpligtelser alvorligt og håndhæver rimelige tekniske, ikke-tekniske og organisationsmæssige sikkerhedsforanstaltninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang eller offentliggørelse af personlige oplysninger.
Atos skal sikre, at personlige oplysninger holdes up-to-date og skal opfordre datapersoner til at holde deres personlige oplysninger ajour.
Atos tager det meget alvorligt at håndhæve denne politik og alle privatlivs- og sikkerhedsforpligtigelser. Atos har funktionærer med ansvar for overholdelsen af disse og andre politikker. Datapersoner, som har spørgsmål, kan kontakte Atos via Atos’ hjemmeside og andre kontaktmetoder, som findes der. Webstedet kan findes på: http://www.atosmedical.com/
Atos vil undersøge alle klager og besvare sådanne kalger inden for rimelig tid.
Nogle lande har love og bestemmelser, som er strengere end denne politik. Der hvor de strengere krav gælder Atos, vil Atos håndhæve de strengere krav. Atos vedtager landespecifikke privatlivspolitikker i de lande, hvor dette måtte være relevant.
Atos vil undersøge alle tilfælde af manglende overholdelse, og ansatte, som findes at have overtrådt denne politik, risikerer sanktioner, som kan inkludere afskedigelse.

4 ANVENDELSESOMRÅDE

Denne politik gælder globalt som en minimumsstandard for alle Atos’ forretningsaktiviteter, som involverer personlige oplysninger. Denne politik gælder alle personlige oplysninger, som opbevares, overføres, indsamles eller behandles, uanset om det sker på papir eller i elektronisk form i forbindelse med Atos’ forretningsaktiviteter.

5 PERIODISK GENNEMGANG

Denne politik gennemgås periodisk af Atos’ funktionær med ansvar for overholdelse.