Søg
Hvad er en laryngektomi?

En total laryngektomi er en kirurgisk procedure, der udføres ved fremskredne stadier af kræft i eller nær talerøret. At få foretaget en total laryngektomi kan være en overvældende oplevelse, men du er ikke alene. Der er mere end 100.000 mennesker verden over, som har fået foretaget en tilsvarende operation, og det er muligt at få et godt liv igen.

En total laryngektomi er en operation, hvor du får fjernet hele strubehovedet (laryng). Efter en laryngektomi vil du trække vejret gennem en åbning i halsen, og ikke længere gennem din næse og mund.

Det er en livsforandrende operation, men det er muligt at nyde livet igen efter operationen. Hoste kan mindskes meget, du kan lære at tale igen, og det er muligt igen at nyde dufte og smagsindtryk.

 

Konsekvenserne

Strubehovedet har flere vigtige funktioner. Strubehovedet huser stemmebåndene, som giver vores stemme lyd. Strubehovedet hjælper os også til at trække vejret og til at synke. Derfor er det ikke bare stemmen som forandres ved fjernelse af strubehovedet, men også måden du trækker vejret på, måden du synker på og måden du oplever at dufte på er ny.

 

Din nye stemme

Med vores stemme udtrykker vi vores tanker og følelser. Den udgør en stor del af vores identitet. Når du mister din naturlige stemme, kan det i høj grad påvirke din evne til at kommunikere. Men der er godt nyt. Der er flere måder at få lavet en stemme på igen. Efter operationen vil du højst sandsynligt modtage stemmetræning hos en talepædagog (logopæd).

Der er tre forskellige måder, du kan lære at tale på igen efter operationen: spiserørsstemme, strubevibrator og taleventil.

Taleventilen er den mest udbredte talemetode, og betragtes som metoden med størst succes. Taleventilen giver den mest naturlige stemme, et mere flydende sprog og er lettere at forstå.

For at kunne tale med ventil: der indsættes n ventil i en lille åbning mellem dit luftrør og spiserør.

Denne teknik kan ofte trænes kort tid efter operationen og er rimelig nem at lære.

Du kan også få en elektronisk lydgiver, som kaldes en strubevibrator. Strubevibratoren holdes mod et punkt på din hals og når du trykker på en knap, danner den en elektronisk lyd, som udgør din stemme.

Alternativt kan du lære at tale med spiserørsstemme. Ved spiserørsstemme presses eller suges luft ned i den øverste del af spiserøret og luften lukkes herefeter ud igen.

Næsens funktioner

Din næse bruges til mere end at lugte med – den varmer, fugter og filtrerer luften, som du indånder. På den måde vil luften, når den kommer ned i lungerne, være varmet op til legemstemperatur og indeholde den mængde fugt, der er nødvendigt for at lungerne kan fungere korrekt.

Efter operationen trækker du vejret gennem stomaet i din hals, og næsens funktioner er derfor gået tabt. Når du trækker vejret gennem et åbent stoma, falder temperaturen og fugtigheden i dine lunger. Lungerne reagerer ved at producere mere slim. Det resulterer i, at du skal hoste mere (ligesom hvis du var forkølet) og kan føles irriterende i dit luftrør.

Der er udviklet varme- og fugtvekslere (HME’er) som f.eks. Provox XtraHME, som kan kompensere for din næses funktioner. Disse HME’er hjælper med at skabe balance i ‘miljøet’ i dine lunger. HME’en bæres dag og nat foran på dit stoma. De opretholder varme og fugtighed i den luft, du indånder, så slimproduktionen normaliseres og hosten mindskes. HME’er er særdeles vigtige, og anvendes desuden til at lukke af for dit stoma når du vil tale.

Vil du vide mere om Provox stemmeproteser?

Lugtesansen efter laryngektomi 

Den anden vigtige funktion din næse har, er lugtesansen. Efter operationen vil du ikke trække vejret gennem næsen, og din lugtesans fungerer ikke automatisk, som den gjorde før. Du kan lære at bruge en speciel teknik, som kaldes NAIM (Nasal Airflow Inducing Maneuver) til at trække luften ind i din næse og igen fornemme lugte.

Friheden ved håndfri tale

Et af de helt store fremskridt inden for de seneste år, er muligheden for at kunne tale håndfrit. Med udviklingen af særlige produkter og tilbehør er det blevet muligt at tale med stemmeventilen, uden at bruge hånden til at lukke af for stomaet.