Liste over Atos DPO'er

Nedenfor er en liste over Atos databeskyttelsesansvarlige (herefter benævnt "DPO").

Du kan kontakte din lokale DPO, som er blevet udpeget som følger:

Austria | Jan Käding | j.kaeding@mip-consult.de
Denmark | Birgitte Kofod Olsen | dataprotection@atosmedical.com
Finland | Birgitte Kofod Olsen | dataprotection@atosmedical.com
France | Rodrigue Batuzolele | Rodrigue.batuzolele@atosmedical.com
Germany | Stefanie Roth | datenschutz@atosmedical.com
Italy | Alessandra Vittadello | alessandra.vittadello@atosmedical.com
Netherlands | Frederik Petersen | frederik.petersen@lumengroup.nl
Norway | Birgitte Kofod Olsen | dataprotection@atosmedical.com
Poland | Jakub Wezgraj | j.wezgraj@odoekspert.pl
Portugal | Paula Hernández | paula.hernandez@forlopd.es
Spain | Irene Hernández | irene.hernandez@forlopd.es
Sweden | Birgitte Kofod Olsen | dataprotection@atosmedical.com
Switzerland | Jan Käding | j.kaeding@mip-consult.de
United Kingdom | Lucy Simson | lucy.simson@atos-care.co.uk

Hvis der ikke er udpeget en lokal DPO i dit land, kan du kontakte: dataprotection@atosmedical.com.

Del

Gem til mit indhold