Adfærdskodeks

Giv Stemme til Vores Værdier: Gør Det Rigtige

Vores adfærdskodeks er en fælles udgangspunkt for os alle, når vi diskuterer overholdelse og etisk adfærd. Det er vores daglige vejledning, og vi forventer, at alle vores tjenestemænd og medarbejdere samt alle, der arbejder på vores vegne, overholder adfærdskodeksen samt gældende love og regler.

Hent Code of conduct (engelsk)

Our Users are Always In Focus
Our People First
Respect, Integrity and Transparency
Protecting Assets and Information
Protecting the Environment

Download filen

Del

Gem til mit indhold