Lungesundhed

Lungerne er vitale organer. De sørger for ventilation, hvor ilt leveres til kroppen via indåndingsluften, og kuldioxid udledes via udåndingsluften. Før operationen trækkes vejret gennem næse, mund og hals – det der kaldes de 'øvre luftveje'. Som følge af trakeotomien vil du i stedet trække vejret gennem trakealkanylen, og vejrtrækningen gennem næse og mund vil enten reduceres eller omgås helt.

Image

Din næse gør mere end at dufte. Den konditionerer den luft, der indåndes, ved at opvarme, fugte og filtrere den. Dette er vigtigt da dine lunger har brug for konditioneret luft for at fungere optimalt.

Efter din trakeotomi trækkes vejret gennem et stoma (et hul) foran på halsen. Det betyder, at indåndingsluften går udenom de 'øvre luftveje' og derfor ikke vil være konditioneret optimalt på det tidspunkt, hvor den når lungerne. Denne form for 'ukonditioneret luft' er kold og tør for lungerne og kan potentielt føre til mere slim, hoste og en højere risiko for luftvejsinfektioner.

Der er heldigvis udviklet HMEer (varme-og fugtudvekslere), der kan hjælpe lungerne med at
opvarme og fugte indåndingsluften, og på den måde gøre det, de øvre luftveje plejede at gøre før operationen.

Del

Gem til mit indhold