Hvad er en total laryngektomy?

En total laryngektomi er en kirurgisk procedure, hvor hele struben fjernes. Den udføres typisk ved fremskredne stadier af kræft i eller nær struben. En total laryngektomi vil medfører ændringer i hverdagen. Der er mere end 100.000 mennesker verden over, som har fået foretaget en tilsvarende operation.

Efter en laryngektomi foregår vejrtrækningen gennem et stoma (hul i halsen), og ikke som før gennem næse og mund.

Det er en livsforandrende operation, men det er muligt at nyde livet igen efter operationen. Hoste og slim kan reduceres betydeligt, det er muligt at genvinde evne til at tale, og det er muligt igen at nyde dufte og smagsindtryk.

Konsekvenserne

Struben har flere vigtige funktioner. Struben huser stemmebåndene, som giver vores stemme en naturlig lyd. Ved vejrtrækning passerer luft forbi struben på vej til og fra lungerne. Når man synker, lukker strubelåget ned over luftrøret og forhindrer at mad og drikke kommer i “den gale hals” – luftrøret.

Derfor er det ikke bare stemmen, som forandres ved en total laryngektomi. Det er også vejrtrækningen, synkefunktionen og evnen til at lugte m.m.

Den nye stemme

Med vores stemme udtrykker vi vores tanker og følelser. Den udgør en stor del af vores identitet. At miste den naturlige stemme, kan i høj grad påvirke evnen til at kommunikere. Men der er godt nyt. Der er flere metoder til at genvinde evnen til at tale igen.

Der er tre forskellige metoder: Ventilstemme, vibratorstemme og spiserørsstemme.

Næsens funktioner

Næsen bruges til mere end at lugte med – den varmer, fugter og filtrerer også indåndingsluften. Dermed vil indåndingsluften blive varmet op til legemstemperatur og indeholde den mængde fugt, der er nødvendigt for at lungerne kan fungere optimalt.

Efter operationen foregår vejrtrækningen gennem et stoma (hul i halsen) og næsens funktioner går derfor tabt. Når vejrtrækningen foregår gennem et åbent stoma, vil indåndingsluften ikke blive tilstrækkeligt opvarmet, fugtet og filtreret. Slimhinderne i luftvejene reagerer ved at producere mere slim. Det resulterer i øget hoste, idet den øgede mængde slim skal hostes op.

Der er udviklet HME’er (varme- og fugt udvekslere) som som delvist kan kompensere for næsens funktioner. HME’er er designet til at varme, fugte og filtrere indåndingsluften og dermed optimere den helbredsmæssige tilstand i lungerne. HME’en bør anvendes døgnet rundt – dag og nat. En HME sættes fat i et plaster eller i en LaryTube foran stomaet. Anvendelse af HME døgnet rundt nedsætter slimproduktionen og reducerer hoste. HME’er er særdeles vigtige i lungerehabiliteringen efter laryngektomi, og anvendes desuden til at lukke af for stomaet, når der tales med ventilstemme.

Del

Gem til mit indhold